Go to Top

Personale

Speciallæge dr.med. Maria Elisabeth Christensen

maria(1)

Født i 1957.
Læge i 1984.
Speciallæge i øre-næse-halssygdomme i 1998.
Dr.med. i 1998 fra Købehavns Universitet.
Uddannet på øre-næse-halsafdelingen på Rigshospitalet hvor disputatsarbejdet også er gennemført.
Afdelingslæge i perioden 1998 til 2006. I samme periode klinisk lektor på øre-næse-halsafdelingen på Rigshospitalet.
Har forsket i mange år i hoved-hals-kræft og været involveret i diagnostik og behandling af denne. Har også været vejleder for større forskningsprojekter og en periode været i udlandet mhp gennemførelse af forskningsprojekter.

Speciallæge André Miran

Ansat siden 01.03.2013
Speciallæge i anæstesi og foretager bedøvelse i forbindelse med drænindlæggelse, fjernelse af polypper samt behandling af trommehindeperforationer, vævsprøver og i forbindelse med ætsning for næseblod hos små børn.

Klinikassistent Bente Ritha Lerager

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Ansat siden 01.01.2006

Sygeplejerske Ina Vestergaard
Ansat siden 16.08.2010

Klinikassistent Lis Jensen
Ansat siden 01.01.2006

Audiologiassistent Kate Lizet Larsen
Ansat siden 01.01.2015